Ta vara på dina medarbetares kreativitet

Almega
63 views
2015-07-31 lönebildning, lön
Det är chefens/arbetsgivarens uppgift att ta till vara på medarbetarnas kreativitet genom att sätta rätt mål, ge feedback och belöna på rätt sätt.

Lönesamtal är enklare än du tror. På almega.se/lon har vi samlat hjälpmedel, ordlista, lönestatistik och annan information du som lönesättande är chef behöver för att genomföra en bra löneprocess.

Vi håller även utbildningar inom lönebildning för våra medlemsföretag.

Genom individuell lönesättning tar du till vara på dina medarbetares kreativitet!