Tillsammans gör vi vården bättre – medarbetare i vård- och omsorgsföretag berättar

Vårdföretagarna
72 views
Arrangör: Vårdföretagarna
Plats: Almegakupolen/Wisby Strand

160 000 privatanställda undersköterskor, sjuksköterskor, läkare, m.fl. går
varje dag till sitt arbete och gör en stor insats. Men tonläget gentemot
företagen och deras anställda är hårt och politiska beslut hotar verksamheterna.
Medarbetare ger goda exempel och debatt om företagens fortsatta
möjligheter att bidra till goda arbetsvillkor och kvalitet.

Medverkande: Jane Lindell, Hattstugan, Maria Hemåker Apell, Kosmo, Eric
Wahlberg, Praktikertjänst, Birgitta Ström och Eva Ström, Kista vård- och
omsorgsboende, Attendo, Johan Parmler, Svenskt Kvalitetsindex, Saila
Quicklund, (M), Ardalan Shekarabi, (S), Heike Erkers, SSR, Johan Larson,
Vårdförbundet, Inga-Kari Fryklund, Vårdföretagarna.

Moderator: Håkan Tenelius