Torun Boucher (V) om att Reepaluutredningens förslag tillåter företagen att balansera förluster från tidigare år

Vårdföretagarna
22 views
2017-11-29
Filmklipp från seminariet "Vinster i välfärden debatt i Stockholm". Torun Boucher (V) talar om Reepaluutredningens förslag och att detta tillåter företagen att balansera förluster från tidigare år. Vårdföretagarnas näringspolitiske chef Håkan Tenelius svarar varför regeln inte skulle spela någon större roll för företagens möjlighet att överleva.