Upphandlingsdagen 2016: LOV - Så får du en starkare röst gentemot din beställare

Almega
82 views
Valfrihetssystem ger kommuner, landsting möjligheter att bygga långsiktiga relationer med sina utförare. Som mindre företag kan det vara svårt att påverka kommuner och landsting som stora beställare. Hur kan mindre företag få en starkare röst gentemot kommunen eller landstinget? Detta diskuterar vår moderator Håkan Tenelius med Lena Svensson, SKL, Ulf Thörnevik, Blomsterfonden och Mia Wester, Conecti.