Vad kan de kunskapsintensiva företagen lära av industrin? - Svenska Teknik&Designföretagen

Svenska Teknik & Designföretagen
244 views
2015-06-30

Svensk industri har skapat tillväxt och välfärd. De senaste åren har dock industrin tappat jobb i Sverige. Kunskapsintensiva företagstjänster ökar, i Sverige och som andel av exporten. Hur kan industri och kunskapsintensiva företag samverka så att en nyindustrialisering av Sverige blir framgångsrik?

Moderator — Magnus Höij, vd Svenska Teknik&Designföretagen.
Medverkande — Representanter från politik och näringsliv deltar.