Värdegrund i praktiken - Humana

Almega
642 views
2015-07-02

Värdegrund i praktiken, hur arbetar man med det? Från Socialstyrelsens nationella värdegrund till det mindre företaget, hur gör man? Praktiska exempel och samtal.

Medverkande — Eva Nilsson-Bågenholm, kvalitetsdirektör Humana, tidigare Regeringens äldresamordnare, Marie Alani och Helena Timander, Vision Takeoff, författare till boken Lycklig lönsamhet – om att bygga stark företagskultur, Alma Bajramovic, Bitr Verksamhetschef Humana hemtjänst.