VD:ar för jämställdhet 365 dagar om året

IT&Telekomföretagen
110 views
Tre VD:ar på företag som är med i Womentor 2017 - Karin Schreil Jonsson, VD Fujitsu Sverige, Sergio de Brito, VD Sogeti Sverige och Anna Granö, VD Hewlett Packard Enterprise Sweden – berättar om vad de tänker göra för att öka andelen kvinnor på chefsposition i sina bolag under resten av året. Det handlar bland annat om att stötta ledare, tydligare kommunicera fördelarna med branschen och omvänt mentorskap.